Näin teet ilmoituksen työnsuojeluun

Tässä kirjoituksessa keskityn vähän siihen, kuka voi tehdä ilmoituksen työnsuojeluun, miten ja miksi. Olen huomannut tässä 15 vuoden aikana, että esimerkiksi tapahtuma-alalla toimintatapojen kirjo on suurta. Työntekijät ovat melko nuoria eivätkä tunne oikeuksiaan palkansaajina. Sen vuoksi haluan herättää keskustelua ja rohkaista ihmisiä ottamaan selvää asioista ja vaatimaan. Maailma ei muutu, jos kukaan ei tee mitään.

Muun muassa tämmöisistä asioista voi tehdä kantelun työnsuojeluun:

  • Laittomat ylityöt ja niistä maksettavat puutteelliset korvaukset
  • Työsopimuksen puuttuminen
  • Palkkakuittien puutteellisuus tai puuttuminen
  • Työaikakirjanpidon puutteellisuus, epäajantasaisuus tai jos samat kirjaussäännöt eivät koske kaikkia työpaikalla
  • Palkkaepätasa-arvo
  • Jos on huomannut muuta sukupuoleen kohdistuvaa eriarvoisuutta esimerkiksi taukojen tai työaikakirjanpidon suhteen
  • Jos työpaikalla ei ole tietoa työterveyden yhteystiedoista, vaan ne pitää vaikka erikseen pyytää toimitusjohtajalta tai jos koko lakisääteinen työterveyshuolto puuttuu
  • Työn henkinen tai fyysinen kuormittavuus ja hälyyttävät burn out-sairaslomat
  • Jos työnsuojeluvaltuutettua ei ole tai hänellä ei ole asianmukaista työnsuojelu-koulutusta
  • Jos olet lopettanut työpaikassa, etkä ole saanut työtodistusta pyynnöistä huolimatta

IMG_20190224_092428_420

Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse tai sähköpostilla. Ilmoituksen yhteydessä tulee mainita työnantajan nimi ja Y-tunnus. Y-tunnuksen löytää helpoten googlettamalla. Palkanmaksun epäselvyyksiin liittyvissä asioissa kannattaa ensi tilassa laittaa kirjallinen ilmoitus saatavista työnantajalle. Jos mitään ei sen myötä tapahdu, tulee olla sen jälkeen ensisijaisesti yhteydessä omaan ammattiliittoon. Mikäli et kuulu ammattiliittoon, voit oikeusavun saamiseksi ottaa yhteyttä muihin oikeuspalveluja tarjoaviin tahoihin, kuten vaikkapa oikeusaputoimistot, asianajotoimistot ja muut yksityiset lakimiehet ja -naiset.

Työsuojeluviranomaisten yhteinen valtakunnallinen puhelinneuvonta toimii maanantaista perjantaihin klo 9:00–15:00 numerossa 0295 016 620

Sähköposti Etelä-Suomi: tyosuojelu.etela@avi.fi

Lisätietoa ja muiden alueiden sähköpostiyhteystiedot: tyosuojelu.fi

Ilmoituksen jälkeen aluehallintavirasto on yleensä yhteydessä työnantajaan ja työpaikalle saatetaan tehdä työnsuojelutarkastus. Aluehallintavirastolla ei ole oikeutta kertoa työnantajalle, kuka tai ketkä ovat ilmoituksen tehneet, joten pomon kostoa ei kannata pelätä. Mikäli huomaat työpaikallasi puutteita tai laittomuuksia, haluan kannustaa sinua tekemään ilmoituksen, koska ilman näitä ilmoituksia mikään ei tule koskaan välttämättä muuttumaan! Ilmoituksen tekemisestä ei kannata potea huonoa omaatuntoa, päin vastoin. Se on iso palvelus sekä yritykselle että etenkin sen työntekijöille. On kaikkien palkansaajien oikeus tehdä työtä, joka ei kuormita kohtuuttoman paljon ja työskennellä sellaisessa ympäristössä, jossa ei koe syrjintää, epätasa-arvoa tai muita laittomuuksia.

 

Lue myös: Työaikalakiasioita

Vastaa

Up ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: